Vizitka() {
 ime: 'Mitja Jež',
 e-pošta: 'mitja@jež.si',
 SIP: 'mitjajez@ostel.co',
 Github: 'mitjajez'
 Diaspora*: mitjajez@diasp.eu,
 flattr: 'mitjajez'
 description: 'Osebno se imam za socialnega inženirja, ker se zanimam tudi za \
 psihologijo in družbno skrb, da lahko vidim širšo sliko ekonomskih problemov, \
 ki jih skušam reševati z inženirskim pristopom skozi odprtokodne aplikacije \
 in souporabo.',
}

Priljubljeni citat:

“You don’t fight for ‘a new system’. You create something that makes the old system obsolete” – Jacque Fresco, inspired by Buckminster Fuller,

 • Prepričan sem, da lahko tehnologija v rokah ljudstva lahko spremeni svet na bolje. Zanima me pa vse kar je povezano s trajnostnim razvojem in učinkovitim gospodarstvom v pravem pomenu besede – hint: GOSPODARITI.
 • Elektronika je mati računalništva!

Let’s fix Value System Disorder!

Tehnična znanja

 • Programski jeziki: ANSI C;
 • Spletne tehnologije: HTML5, CSS3, Javascript, jQuery;
 • Strežnik in podatkovne baze: Linux, Apache, MySQL, PHP, Node.js, MongoDB, Docker;
 • Skriptiranje in orodja za munipulacijo s podatki: shell utilities, vim, regular expressions;
 • Grafične tehnologije: SVG;
 • Grafična orodja: Inkscape, Gimp;
 • Programska oprema za upravljanje z različicami: Git, Subversion;
 • 3D grafična orodja: OpenSCAD

Izobrazba:

 • 2016: univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (študij smeri Elektronika)
 • 2004: elektrotehnik elektronik
 • 2002: elektrikar elektronik

Projekti:

 • 2016 – danes: SONCE – Simple ONline Circuit Editor (ver. 0.3+: Meteor)
 • 2010 – 2012: SONCE – Simple ONline Circuit Editor (ver. 0.2: jQuery with SVG plugin)
 • 2006 – 2012: e-študij (www.e-studij.si) – Prosta zakladnica študentskega znanja je wiki sistem za urejene zapiske
 • 2007 – 2009: SONCE – Simple ONline Circuit Editor (ver. 0.1: SVG with javascript)

Delovne izkušnje:

 • 2016 – danes: Gold Club d.o.o. – razvoj elektronske strojne opreme
 • 2015: BeeZee Designs – spletne strani
 • 2014/15: DOPPS – BirdLife Slovenia – Asistent vodje projekta in projektni administrator (nova spletna stran ptice.si)

Študentsko delo:

 • 2010/11: Fakulteta za elektrotehniko – demonstrator pri predmetu Digitalni elektronski sistemi
 • 2009/10 – 2010/11: Fakulteta za elektrotehniko – demonstrator pri predmetu Programirljivi digitalni sistemi
 • 2010/11: Fakulteta za elektrotehniko – demonstrator pri predmetu Digitalne strukture
 • 2010/11: Fakulteta za elektrotehniko – demonstrator pri predmetu Digitalna tehnika
 • 2009/10 – 2010/11: Fakulteta za elektrotehniko – demonstrator pri predmetih Osnove programiranja in Programiranje mikrokrmilnikov
 • 2006 – 2010: Fakulteta za elektrotehniko – demonstrator pri predmetu Preklopna vezja
 • 2005 – 2010: Študentski domovi v Ljubljani – skrbnik omrežja Topniška (topniska.sd-lj.si)
 • 2004/05 – 2008/09: Fakulteta za elektrotehniko – demonstrator pri predmetih Računalništvo za elektrotehnike 1 in 2 ter Računalništvo 1 in 2
 • 2000 – 2009: Pletiko d.o.o. (občasna pomoč v kovinarstvu)

Objave:

 • Spletni urejevalnik za vnos električnih vezij prispevek na konferenci ERK 2009, Andrej Košir, Mitja Jež, Sašo Kukovica.

Nagrade:

 • Nagrada za peto mesto na tekmovanju v načrtovanju digitalnih integriranih vezij (FPGA Spartan-3 z VHDL)
 • Pohvale preko celote poklicne in tehnične šole
 • 2002: Diploma za 3. mesto na 10. tekmovanju in srečanju dijakov poklicnih elektro šol Slovenije
 • 2002: Zlato priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Evropski matematični kenguru

Neformalna izobrazba:

 • 2015: Alpinistična šola (AO PD Vipava)
 • 2015: Plezalna šola (AO PD Vipava)
 • 2014: Intenzivno usposabljanje za mentorje: Vloga mentorja v organiziranem prostovoljstvu (40ur, Slovenska Filantropija)
 • 2013: Usposabljanje za mentorje in organizatorje prostovoljskega dela (8ur, Slovenska Filantropija)
 • 2012: Uvodno usposabljanje za prostovoljke in prostovoljce (16ur, Slovenska Filantropija)
 • 2012: HTML5 (6h, Ljudmila)
 • 2007: Tečaj Aktivne spletne strani s PHP (24ur, B2)
 • 2006: Tečaj PHP in Mysql (16ur, B2)
 • 2001: Seminar za aktivne člane Mladinskih odsekov (MK PZS)
 • 2003: Seminar za urednike spletnih strani (MK PZS)
 • 2003: Tečaj za vodnike planinske zveze Slovenije za pridobitev kategorije A (152 ur, izpopolnjevanja po 14ur: 2005 in 2008)

Druge dejavnosti:

 • 2013: Organizacija delavnice Organska brezžična omrežja, Ajdovščina
 • Pisanje kolumn – MC Hiša mladih ( Na mladih svet stoji, Umetnost odprte tehnologije, Ne daj človeku ribe, ampak palico ter ga nauči loviti ribe, ),
 • 2012 – 2014: Petje pri Komornem zboru Ipavska
 • 2011 – danes: Koordinator skupine za informacijsko tehnologijo, Društvo za trajnostni razvoj Duh časa
 • 2011 – 2014: Koordinator Goriške regije, Društvo za trajnostni razvoj Duh časa
 • Volitve 2011: Kandidiral za poslanca na listi Stranke TRS
 • 2011: Risanje simbolov na gedasymbols.org
 • Administriram Spletišče vasi Slap, včasih sem Študentski dom Topniška (2008-2011) in deloma Planinsko društvo vipava
 • Ponovitev razstave fotografij Živeti! (Ljubljana, jan. 2010)
 • Avtor fotografske razstave Živeti! (Slap, avg. 2009)
 • 2005 – 2011: Petje pri Primorskem akademskem zboru Vinko Vodopivec
 • 2002 – 2011: Vodnik PZS, PD Vipava
 • 2003 – 2009: Markacist PZS, PD Vipava
 • 2002: Vaditelj orientacije, PD Vipava

Povezave: